Návody
Minecraft
Všeobecné minecraft návody
BungeeCord
Základní nastavení bungeecordu

Základní nastavení bungeecordu

Autor: Oja - 21. 5. 2024

Bungeecord

Základní myšlenkou BungeeCordu je propojení více serverů (pokud máte pouze 1 server, do BungeeCordu se rozhodně nepouštějte), mezi kterými lze bez odpojení přecházet. Ač to může vypadat jednoduše, při nesprávném nastavení samotného BungeeCordu a serverů, které propojuje, se servery vystavují několika bezpečnostním rizikům, např. obejití autentizace.

Nyní si tedy ukážeme správnou instalaci a konfiguraci BungeeCord sítě.

Instalace

Primární částí instalace je samozřejmě samotný BungeeCord server. Začneme tedy objednávkou serveru, kde Minecraft - java a Software Bungeecord

image.png

Pro BungeeCord je více než dostačující balíček Grass (1024 MB). Přidělovat více RAM je pro BungeeCord server zbytečné.

Nyní máme BungeeCord server nainstalován, tudíž se můžeme pustit do jeho konfigurace.

Konfigurace BungeeCordu

Provedeme konfiguraci serverů ručně, buďto pomocí FTP či pomocí Správce souborů. My zde využijeme druhou možnost, přejdeme tedy na záložku Soubory a kliknutím otevřeme soubor config.yml. V tomto souboru se zaměříme na sekci servers, která vypadá po prvním spuštění BungeeCordu takto:

image.png

Pokud bychom ku příkladu měli 3 servery, vypadala by správně nastavená sekce servers takto:

image.png

Dále se zaměříme na sekci listeners, kterou upravíme podle vzoru níže:

image.png

A provedeme poslední, ovšem velmi důležité úpravy souboru:

image.png

Konfigurace ostatních serverů

Konfigurace serverů, které jsou za BungeeCordem, je velmi jednoduchá, ovšem velmi důležitá. Zároveň doporučujeme na serverech využít platformu Paper, jelikož se v současné době jedná o nejstabilnější implementaci Minecraft serveru s výbornou podporou BungeeCordu.

Postup je identický u všech serverů, rozebereme si ho krok po kroku.

Prvním krokem je zapnout a vypnout server, aby se vygenerovali konfigurační soubory. Tento krok je možné přeskočit, pokud byl již server alespoň jednou zapnut.

Dalším krokem je otevření souboru spigot.yml, ve kterém vyhledáme položku bungeecord a nastavíme její hodnotu na true, viz. vzor:


V souboru spigot.yml

image.png

Tyto kroky provedeme u všech  serverů, poté všechny servery restartujeme a tím je základní konfigurace u konce. Jednoduché, že?

Závěr

Nyní máte nastavený bungeecord server a můžete hrát se svými kamarády více.