Návody
Ostatní služby
Node.js
NodeJS balíček vs DiscordJS balíček

NodeJS balíček vs DiscordJS balíček

Autor: Negix - 3. 4. 2024

Na našem hostingu nabízíme dva různé Node balíčky. Oba balíčky fungují na skoro na totožném principu, jaký je mezi nimi tedy rozdíl? Největší rozdíl je v tom jakým způsobem se server spouští, podpora package.json a jaké poskytuje možnosti v nastavení.

Discord.js balíček

Tento balíček byl na našem hostingu mnohem dříve než Node.js balíček a slouží převážně nezkušeným vývojářům, kteří chtějí vytvořit vlastního Discord bota z nějakého nepochopitelného důvodu mají potřebu psát kód přímo na hostingu místo toho aby psali kód lokálně na svém počítači a poté hotovou verzi nahráli na hosting.

V nastavení serveru je možné vybrat spouštěcí soubor, který se pak spustí přes node <soubor> bez interakce s package.json
Server má v základu již předinstalovanou discord.js knihovnu a další NPM knihovny se instalují přes nastavení a to vypsáním všech závislostí do pole Additional Node packages

Node.js balíček

Pokud máte node.js aplikaci nebo pokud chcete provozovat discord.js bota, ale jste řádný programátor a používáte package.json tak poté chcete využít právě tento balíček.

Spouštění serveru probíhá přes scripty, které jsou definované ve vašem package.json souboru, přičemž v nastavení serveru je možné vybrat, který script se má spustit. V nastavení nenajdete políčko pro instalaci NPM knihoven, všechny závislosti se nainstalují podle toho, jak jsou definované v package.json soboru a zároveň podporuje integraci s gitem.

Tento balíček není vhodný pokud chcete dělat úpravy kódu přímo na serveru, počítá se s tím, že na server nahráváte stabilní funkční verzi, nicméně jí doporučujeme, jelikož je mnohem více flexibilní.