Návody
Minecraft
Minecraft Pluginy
Luckperms

Luckperms

Autor: Oja , Negix - 8. 2. 2024

Co je plugin LuckPerms?

LuckPerms je Minecraft plugin, který Vám umožňuje nastavit oprávnění pro hráče na vašem serveru. Můžete tak nastavit hráčům co přesně můžou a nemůžou dělat na Vašem serveru. 

Co je to oprávnění?

Na vašem serveru existují určité funkce, příkazy a vlastnosti. Některé z těchto funkcí jsou součástí serveru a jiné jsou přidány pomocí pluginů. Většina těchto akcí má přiřazené oprávnění, takže můžete určit, kteří uživatelé mají k jednotlivým funkcím nebo příkazům přístup.

Oprávnění (neboli permission) je pouze text (posloupnost písmen/číslic), který je rozdělen na části pomocí teček a reprezentuje určitou akci. Například minecraft.command.ban je oprávnění pro příkaz /ban

Pro každého hráče nebo skupinu může oprávnění nabývat 3 hodnoty
true - Hráč může tuto akci provést
false - Hráč nemůže tuto akci provést
undefined - Není definováno zda hráč tuto akci může provést nebo ne. V takovém případě se použije hodnota z nadřazené skupiny a nebo výchozí hodnota.

Instalace

Půjdeme na stránku LuckPerms a Vault , stáhneme tyto pluginy a následně tyto pluginy vložíme na server. Tyto pluginy taktéž můžete nainstalovat pomocí Helkor instalátoru pluginů.

Webový editor

Hlavní vychytávkou tohoto pluginu o proti starším pluginům na správu oprávnění je webový editor.
Příkazem /lp editor se vám vygeneruje odkaz, který když otevřete ve vašem webovém prohlížeči, tak můžete upravovat oprávnění bez znalosti ostatních příkazů, nicméně je potřeba stále chápat na jakém principu oprávnění fungují. Doporučujeme tak dočíst tento článek až do konce.

Základní příkazy

< > Argumenty v těchto závorkách jsou povinné. Ve výsledném příkazu závorky nepište.
[ ] Argumenty v těchto závorkách jsou nepovinné. Ve výsledném příkazu závorky nepište.

/lp help - Nápověda - Zobrazení všech příkazů pluginu
/lp creategroup <název skupiny> - Vytvoření skupiny práv
/lp deletegroup <název skupiny> - Smazání skupiny
/lp listgroups - Seznam skupin
/lp editor - Vygenerování odkazu webového editoru

Práva hráče

Plugin nám dovolí nastavit jednotlivá oprávnění buď pro konkrétního hráče, nebo pro skupinu hráčů. Zejména na veřejných serverech doporučujeme využívat skupiny kvůli větší přehlednosti.
Pokud však potřebujete nastavit oprávnění konkrétnímu hráči lze tak provést následovně:

/lp user <jméno hráče> - Vypsání dalších příkazů, které můžete použít pro nastavení oprávnění hráče.
/lp user <jméno hráče> permission set <oprávnění> [název světa] [název serveru] - Přidání oprávnění hráče. Za příkaz je možné přidat slovo false, čímž se oprávnění pro danou skupinu zakáže
/lp user <jméno hráče> permission unset <oprávnění> - Odstranění nastavení oprávnění hráče
/lp user <jméno hráče> permission info - Vypsání práv hráče

Skupiny

Jak jsme již zmínili, jedná se o doporučený způsob jakým nastavit oprávnění na veřejných serverech. Místo toho aby jsme nastavovali oprávnění pro jednotlivé hráče, tak si vytvoříme skupiny a těmto skupinám nastavíme oprávnění. Poté nám už nám jenom stačí hráče přidat do skupiny a hráč bude mít stejná oprávnění jako jeho skupina. Příklady skupin: hráči, vip, admini

/lp group <název skupiny> - Vypsání dalších příkazů, které můžete použít pro nastavení skupiny
/lp group <název skupiny> permission set <oprávnění> [název světa] [název serveru] - Přidání oprávnění pro skupinu. Za příkaz je možné přidat slovo false, čímž se oprávnění pro danou skupinu zakáže
/lp group <název skupiny> permission unset <oprávnění> - Odstranění nastavení oprávnění ze skupiny
/lp group <název skupiny> permission info - Vypsání práv skupiny
/lp group <název skupiny> meta setprefix <prefix> - Nastavení prefixu dané groupky. (Zobrazuje se před jmem)

/lp user <jméno hráče> parent set <jméno skupiny> - Nastavení skupiny danému hráči.
/lp user <jméno hráče> parent addtemp <jméno skupiny> 7d - Nastavení skupiny danému hráči na 7 dní (hodí se, pokud například chcete například dát uživateli VIP na 7 dní)

Podskupiny a dědičnost

Stejně jako hráče můžeme přidat do skupiny, tak i skupinu můžeme přidat do skupiny. To se hodí, pokud máme na serveru určitou hierarchii. Na příklad pokud máme skupinu SuperVIP, která má mít stejná práva jako VIP a ještě k tomu něco navíc, přidáme skupinu SuperVIP do nadřazené skupiny VIP a díky tomu nemusíme znovu nastavovat VIP výhody pro tuto skupinu a nastavíme jen to, co má navíc. K tomuto nám slouží následující příkaz:
/lp group <název skupiny> parent set <název nadřazené skupiny>

Nastavení databáze (MySQL)

Ve výchozím stavu se oprávnění ukládají na disk. Pokud chcete šetřit místem na vašem disku, je možné oprávnění ukládat do databáze. Výhodou je, že data v databázi se nezapočítávají do limitu místa na disku, které jsme Vám přidělili. Taktéž je pak snadné data přetahovat, nebo dokonce sdílet mezi servery.

Pokud chceme nastavit databázi, otevřeme soubor /plugins/LuckPerms/config.yml a upravíme následující parametry

storage-method: MySQL # Zde nastavíme MySQL!!
data:
  address: <IP serveru na kterém jste - bez portu>
  database: <Jméno databáze>
  username: <Uživatel databáze>
  password: '<Heslo databáze>'

BungeeCord

Pokud chcete používat LuckPerms i na BungeeCord, musíme si stáhnout verzi pluginu určenou přímo pro BungeeCord, tudíž půjdeme na stránku luckperms.net, stáhneme BugeeCord verzi a nahrajeme jí na Váš BugeeCord server. Na všech ostatních serverech, které jsou napojeny na tento BungeeCord server nahrajeme běžnou verzi LuckPerms. Je důležité, aby všechny tyto servery měli v configuraci nastavený odlišný název a všechny byli připojeny na stejnou databázi!

ChatFormat - LPC

Pokud chceme aby prefix byl viditelný v chatu, musíme mít nějaký ChatFormat plugin. Zajímavý je například LPC. Jak bude chat vypadat si pak můžeme nastavit v konfiguraci daného pluginu. Ve složce plugins lze najít jeho složku s konfigurací.

Chcete vědět více o pluginu LuckPerms? Více podrobností naleznete v angličtině na webu luckperms.net

Podobné návody